User Tools

Site Tools


esperanto

Esperanto patterns

Plej

Plej More
Plejparto Majority

Numbers

Kardinalo Cardinal Ono Fraction
Unu One
Du Two Duono Half (1/2)
Tri Three Triono Third (1/3)
Kvar Four Kvarono Quarter (1/4)
Kvin Fifth Kvinono Fifth (1/5)
Ses Six Sesono Sixth (1/6)
Sep Seven Sepono Seventh (1/7)
Ok Eight Okono Eighth (1/8)
Naŭ Nine Naŭono Ninth (1/9)
Dek Ten Dekono A tenth (1/10)
Mil Thousand Milono A thousandth (1/1000)

Amanĝmanĝmanĝ

Omnomnomnom
Manĝas To eat
Manĝaĵo Food
Manĝo Meal
Mateno Morning
Matenmanĝo (Morning + Meal) = Breakfast
Tagmanĝo Lunch
Vespero Evening
Vespermanĝo (Evening + Meal) = Dinner

People

De 'ge-' prefix betekent 'beide sekses'.
Patro Father
Patrino Mother
Gepatroj Parents
Filo Son
Filino Daughter
Ido Offspring
Avo Grandfather
Avino Grandmother
Geavoj Grandparents
Nepo Grandson
Nepino Granddaughter
Genepoj Grandchildren
Edzo Husband
Edzino Wife
Knabo Boy
Knabino Girl
Infano Child

Sezonoj

Seizoenen Seasons
Vintro Winter Winter
Printempo Lente Spring
Somero Zomer Summer
Aŭtuno Herfst Autumn
esperanto.txt · Last modified: 2016/09/07 13:41 by admin